Den kgl. Families Julepresenter


The Royal Family's Christmas Presents


Morgenbladet 28 December 1903 No. 713.

Den kgl. Families Julepresenter.

Uddeling af Julepresenter foregik paa Stockholms Slot ligesom tidligere i "Hvita Hafvet", langs hvis Vægge en Mængde prægtige Julegraner var placerede. Foran disse var Julepresenterne ordnede gruppevis paa Borde. Af Julepresenter kan nævnes:

Til Kongen: Fra Dronningen: Boghylde af Eg samt Sofa med Silketræk, Glaspokaler, antik Terrin og Kande samt et orientalsk Tæppe fra Steen & Strøm i Christiania; fra Kronprinsparret: Billede modelleret i Ler af Frøken Carola Cederstrøm; fra Prinserne Gustav Adolf og Wilhelm: Antikt Glas af Porcelæn; fra Prinsesse Therese: En gammel Mariebergstallerken; fra Kronprinsessen af Danmark: Et Segl.

Til Kongen og Dronningen: Fra Prinsesse Therese: Et maleri forestillende Terassen paa Valdemarsudde af Wennerberg, samt et Mariebergskab.

Til Dronningen: Fra Kongen: Et Møblement i hvidt og forgyldt, et Møblement i grønt, en Hylde af Mahogny, diverse Fantasiborde, en Blomsteropsats samt en engelsk Lænestol, et orientalsk Tæppe fra Brødrerne Ollendorff i Christiania, et Smykke, en Maarskindskrave fra Brandt i Bergen, en større Vase af Gustafsbergsporcelæn og antikt Porcelæn; fra Kronprinsparret: En Sølvthedaase, en større Blomstervase og diverse Smaating; fra Kronprinsessen: En Familiegruppe i Fotografi forestillende Kronprinsparret med Sønner; fra Prins Gustav Adolf: En Sølvfjær, fra Prins Wilhelm: Diverse Flaskeetuier, fra Prins Carl og Prinsesse Ingeborg: En af Prinsessen selv broderet Pude og en Skaal af forgyldt Sølv; fra Kronprinsessen av Danmark: En broderet Pude.

Til Kronprinsparret: Fra Kongen og Dronningen: Et større Porcelænsservice fra Porsgrund, en komplet Glasopsats fra Christiania Glasmagasin, diverse antike Lænestole fra Italien, en Gobelinskjærm, et Kjøretæppe af Silkeplysch, Glas fra Kosta, Konfekturer, Møbeltøi, diverse antike Sølvsager.

Til Prins Gustav Adolf: Fra Kongen og Dronningen: Bord af Mahogny, Mahognystole, vævede Gjenstande og Sølvsager.

Til Prins Wilhelm: Fra Kongen og Dronningen: En Skrivebordstol, en Zeiskikkert, en elektrisk Hængelampe, en indisk Lerkande, Nysølvs Fiskeknive til Brug paa Jagtudflugtyer i Sikkilsdalen, en Ramme og et Skrivestel.

Til Prins Erik: Fra Kongen og Dronningen: En Nachtmodel fra Skolen for aandssløve Børn, en Reisevæske og et Ping-pongspil.

Til Prins Carl og Prinsesse Ingeborg: Fra Kongen og Dronningen: Toiletgjenstande, et Smykke, et Chinchillagarniture, en Gaardslygte, et Spisebord, et Møblement i Rødt, en Acetylénlampe, italienske Bronzegjenstande, Hansker og en Papirkniv.

Til Prins Eugen: Fra Kongen og Dronningen: Et Klædeskab af Mahogny, antike italienske Urner, antik Fontæne af Sten, en Vase fra Kosta, Porcelæn fra Porsgrund, en Sølvkasserolle, et Skrivestel og et persisk Tæppe.

Til Prinsesse Therese: Fra Kongen og Dronningen: Toiletgjenstande, et Tæppe, Hansker, Papirkniv og Penne i Etui fra David Andersen, et Glas fra Kosta, et Shetlandscharol fra Steen & Strøm, en indisk Vase og diverse Bøger.

Prinsesserne Margaretha og Märtha har foruden en Mængde vakkert Legetøi faaet et Havemøblement i Miniature og et Telt.

Kongen modtog af Prins Carl og Prinsesse Ingeborg en Jagthund (Støver).This page was last updated on Thursday 8 July 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/sweno_christmas1903.html on Sunday 28 December 2003).

© 2003-2010 Dag Trygsland Hoelseth