The Trygsland Family. Newspaper articles etc.Lars Larsen Trygsland (1842-1917)

  • Fædrelandsvennen 27. september 1917 nr. 225, s. 3 (dødsannonse/death announcement).
Guri Trygsland (1883-1955)


© Fædrelandsvennen 22. juni 1955 nr. 140, s. 8
(death announcement).

Søren Trygsland (1878-1967)


© Fædrelandsvennen 16. mai 1967 nr. 109, s. 12
(death announcement).


© Fædrelandsvennen 19. mai 1967 nr. 111, s 3
(obituary).

Avisutklippene etc. fra 1940 og fremover er gjengitt med tillatelse av Fædrelandsvennen, jf. e-post 23. januar 2010.

The paper cuttings etc. from 1940 and onwards are republished by permission of Fædrelandsvennen, cf. e-mail of 23 January 2010.This page was last updated on Tuesday 9 March 2010
(first time published at on Saturday 23 January 2010).

© 2010 Dag Trygsland Hoelseth