Unionen mellom Sverige og Norge 1814-1905.
Artikler og pekere


The union between Sweden and Norway 1814-1905. Articles and links


Under construction!

Denne oversiktssiden inneholder artikler etc. om unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905, med hovedvekt på unionsoppløsningen.

This survey contains articles etc. about the union between Norway and Sweden 1814-1905, with emphasis on the dissolution of the union. Most articles will be in Norwegian.


Artikler. Articles


Pekere. LinksDenne siden ble sist oppdatert torsdag 8. juli 2010
(publisert første gang på siden http://www.geocities.com/dagtho/sweno.html mandag 29. desember 2003).

This page was last time updated on Thursday 8 July 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/sweno.html on Monday 29 December 2003).

© 2003-2010 Dag Trygsland Hoelseth